Personvernregler


Personvernregler for nettstedet til BMI Norge

Nettstedet www.icopal.no, inkludert tjenestene som tilbys der (heretter samlet: «nettstedet»), er levert av:

BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1477 Fjellhamar

Tlf: +47 67 97 90 00
E-post: markus.svenberg@bmigroup.com

Adm. dir: Andreas Fritzsønn

BMI Norge er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet, slik det er definert i General Data Protection Regulation («GDPR»). Vi opptrer dermed som kontrollør i betydningen til art. 4 nr. 7 GDPR.

I denne datasikkerhetserklæringen gir BMI Norge deg informasjon om arten av, omfanget til og hensikten med behandlingen av personopplysninger, samt om rettighetene enkeltpersoner har hvis deres personopplysninger blir behandlet av BMI Norge.

Personlige data inkluderer all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»), for eksempel en persons navn eller adresse, e-postadresse eller nettidentifikatorer som tilbys av deres enheter, programmer, verktøy og protokoller.

Du kan alltid besøke nettstedet vårt uten å måtte aktivt levere personlig informasjon. Dataene som BMI Norge behandler ved et besøk på nettstedet, er forklart nedenfor i avsnitt 1 («Datasikkerhetserklæring for alle besøkende på nettstedet»). Nettstedet tilbyr også tjenester som du bare kan bruke hvis du aktivt gir oss personopplysninger. Disse tjenestene, og behandling av data som følge av bruk av de respektive tjenestene, blir forklart i avsnitt 2 («Datasikkerhetserklæringer for brukere av spesielle tjenester fra BMI Norge»). Du finner generell datasikkerhetsinformasjon som gjelder for all slags databehandling, for eksempel om rettigheter som du har som datasubjekt, i avsnitt 3 («Generell informasjon om personvern»).

Innholdsfortegnelse

1. Datasikkerhetserklæring for alle besøkende på nettstedet
a. Tilgang til data
b. Cookies og lignende teknologier

(1) Cookies
(2) Google Analytics

c. Kontakt

2. Generell informasjon om personvern
a. Dine rettigheter som datasubjekt
b. Informasjon om BMI Norges databeskyttelsesansvarlig

3. Oppdateringer

1. Datasikkerhetserklæring for alle besøkende på nettstedet

a. Få tilgang til data-/serverloggfiler


BMI Norge samler loggdata hver gang nettsiden blir brukt. Kun teknisk påkrevd data blir samlet inn, dvs. typen og versjonen av nettleseren, brukerens operativsystem, nettsiden nettstedet vårt ble åpnet fra, dato og klokkeslett for tilgang, mengden overført data, IP-adresse, og internettleverandøren til systemet som får tilgang. Denne informasjonen beholdes av BMI Norge i to uker, og deretter slettes den.

BMI Norge vil ikke dele disse dataene til bestemte personer eller kombinere dataene med andre BMI Norge-kilder, med mindre det er pålagt for å kunne gi rettsmyndigheter nødvendig informasjon i tilfelle et cyberangrep. Dataene som er nevnt ovenfor brukes kun til å levere nettsideinnhold på riktig måte, for å optimalisere innholdet på nettstedet og til annonsering, og for å sikre langsiktig funksjonalitet i våre IT-systemer og for vår nettsideteknologi. BMI Norge bruker derfor disse dataene både til statistiske formål og for datasikkerhet og sikkerhet innen selskapet.

Databehandling for de ovennevnte formålene utføres på grunnlag av den såkalte balanseringen av interesser-klausulen i GDPR (artikkel 6(1) punkt 1 lit. f) i GDPR).

b. Cookies og lignende teknologier

(1) Cookies

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies), som er små filer som tillater at enheten lagrer relatert informasjon på sluttbrukerenheter (PC-er, smarttelefoner, etc.). De gjør nettstedet mer brukervennlig, mer effektivt og sikrere, og de optimaliserer spesielt våre produkter og tjenester for deg, og lar oss gi deg målrettet informasjon i fremtiden. Nettstedet bruker såkalte «førsteparts cookies», som blir lagret av oss, og tredjeparts cookies, som blir levert av eksterne leverandører for å oppnå bestemte formål.

De fleste av informasjonskapslene som benyttes av BMI Norge er «økt-cookies» som automatisk slettes når besøket på nettstedet avsluttes. Disse informasjonskapslene lar oss gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet vårt.

I dag bruker BMI Norges nettsted følgende cookies:

• Google Tag Manager
• YouTube
• Double Click
• BMI Group
• Facebook piksel
• LinkedIn Insight Tag
• Google Analytics Tag

Brukere kan bestemme hvordan disse informasjonskapslene brukes. Alle nåværende nettlesere har muligheten til å begrense eller helt blokkere lagringen av informasjonskapsler, generelt eller bare for bestemte nettsteder. Vi påpeker imidlertid at bruken og brukervennligheten til nettstedet vårt vil bli redusert hvis informasjonskapsler ikke tillates. Brukere kan også administrere mange informasjonskapsler for nettannonsering via det amerikanske nettstedet http://www.aboutads.info/choices eller det europeiske nettstedet http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Alle brukerdata (som IP-adresser, brukernavn, etc.) blir lagret anonymt for å gjøre personlig identifikasjon utilgjengelig.

(2) Google Analytics

Nettstedet bruker webanalysetjenesten Google Analytics. Tjenesteleverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler, beskrevet ovenfor, i form av tekstfiler som er lagret på datamaskinen. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler angående bruk av våre elektroniske produkter og tjenester overføres vanligvis til en Google-server i USA, og lagres der. Men hvis IP-anonymisering er aktivert på portalen, vil Google redusere IP-adressen din innen EU-medlemsstatene eller i andre land som deltar i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

Google bruker denne informasjonen på vegne av BMI Norge for å evaluere bruken av BMI Norges elektroniske produkter og tjenester, forberede nettprodukt- og tjenestevirksomhetsrapporter, og å utføre andre tjenester for oss som er relatert til bruken av våre elektroniske produkter og tjenester og nettstedet. Anonymiserte brukerprofiler blir deretter opprettet basert på de behandlede dataene.

IP-adressen som er oppgitt av brukerens nettleser, vil ikke bli kombinert med andre Google-data. Brukere kan angi at nettleserprogramvaren skal forhindre lagring av informasjonskapsler; Brukerne kan også forhindre at dataene som er innsamlet av informasjonskapselen angående bruk av våre elektroniske produkter og tjenester blir sendt til og behandlet av Google, ved å laste ned og installere tilkoplingsprogrammet for nettleseren (plug-in) ved hjelp av følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vær oppmerksom på at noen utdaterte nettlesere kanskje ikke støtter Google-tilleggsprogrammet til nettleseren. Hvis du ønsker å bruke en slik gammel nettleser, vennligst se innstillingene til nettleseren din hvis du vil deaktivere informasjonskapslene.

Ytterligere informasjon om Googles bruk av data til annonseringsformål og om innstillinger og alternativer om man er uenig finnes på følgende Google-nettsteder: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en («How Google uses data when you use our partners’ sites or apps»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («How Google uses cookies in advertising»), http://www.google.no/settings/ads («Control the information Google uses to show you ads»), og http://www.google.com/ads/preferences («Control which ads Google shows you»).

c. Kontakt


Nettstedet tillater deg å kontakte BMI Norge via e-post til Produkt- og Markedssjef i BMI Norge. Personopplysningene som er oppgitt av hver enkelt bruker, lagres for å svare på forespørselen din. Dataene slettes så snart det ikke lenger er nødvendig til disse formålene, forutsatt at dette ikke blir forhindret av rettslige krav eller at du har erklært ditt samtykke til lengre lagring.

Behandlingen av det som er beskrevet ovenfor, er nødvendig for å svare på forespørselen din (artikkel 6(1) punkt 1 lit. b) i GDPR). Behandlingen av ytterligere data gitt frivillig av deg i kontaktskjemaet, er basert på klausulen for balansering av interesser i GDPR (artikkel 6(1) punkt 1 lit. f) i GDPR).

2. Generell informasjon om personvern

a. Dine rettigheter som datasubjekt


Vi har tatt alle nødvendige og tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine personlige data og sikre dine rettigheter som datasubjekt. Ifølge GDPR har du visse rettigheter som er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at begrensninger kan gjelde for din evne til å utøve disse rettighetene, for eksempel når din rett til å skaffe deg informasjonen blir overstyrt av viktige hensyn til private interesser.

Rett til tilgang
• Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg. Du kan sende inn en forespørsel til jorn.davidsen@bmigroup.com
• Vi vil gi deg en kopi av personopplysningene som behandles som et utgangspunkt, gratis eller via elektronisk overførsel, dersom forespørselen er sendt inn via et vanlig elektronisk format.

Rett til utbedring
• Du har rett til rettelse av unøyaktige personopplysninger om deg, inkludert fullføring av ufullstendige personopplysninger.

Rett til å slette (rett til å bli glemt)
• Under visse omstendigheter har du rett til sletting av personopplysningene som gjelder deg. Vi vil slette dine personlige data på forespørsel hvis vi ikke absolutt trenger disse dataene for å oppfylle en kontrakt med deg, eller vi er ikke er lovlig forpliktet til å lagre dem.

Rett til begrensning
• Under visse omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Rett til datamobilitet
• Når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen utføres med automatiserte midler, har du rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre disse personopplysningene til en tredjepart uten hindring fra oss, hvis det er teknisk mulig.

Rett til å protestere

• Under visse omstendigheter har du rett til å til enhver tid protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Hvis du for eksempel har bedt om å motta informasjon fra oss, for eksempel nyhetsbrev, etc. og ikke ønsker å motta ytterligere informasjon, kan du enkelt velge å ikke motta ytterligere informasjon fra oss.

Automatisert individuell beslutningsprosess, inkludert profilering
• Som hovedregel har du rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som forårsaker juridiske virkninger eller påvirker deg betydelig. Dette gjelder ikke dersom blant annet automatisert beslutningstaking og profilering er nødvendig for inngåelse eller gjennomføring av en kontrakt mellom deg og oss.

Rett til å trekke tilbake samtykke

• Hvis behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker behandlingen av dine personlige data før tilbaketrekking av samtykket ditt.

Utøvelse av dine rettigheter
• Hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som beskrevet ovenfor eller har spørsmål om dem, ta kontakt med vår databeskyttelsesansvarlig ved å sende en epost til e-postadressen som er angitt nedenfor.

Innlevering av klage
• Hvis du ønsker å sende inn en klage angående behandlingen av personopplysningene dine, kan du velge å sende inn en klage til dataovervåkingsorganet.

b. Informasjon om BMI Groups databeskyttelsesansvarlig

BMI Groups databeskyttelsesansvarlig er: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de. Henvendelser til denne e-posten må skje på engelsk.

3. Oppdateringer

Vi oppdaterer denne datasikkerhetserklæringen hvis det er nødvendig av juridiske eller reelle årsaker. Hold deg oppdatert regelmessig om erklæringens tilstand.

Siste oppdatering: Mai 2018

    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her