underside-ventex-2015

Ventex Supra

Et moderne undertak designet for norsk klima
 
Ventex Supra fra Icopal er et diffusjonsåpent undertak utviklet og godkjent for norske værforhold. Produktet fungerer som både undertak og vindsperre i isolerte, skrå tretak med opplektet taktekning. Undertaket kan legges rett på sperrer, direkte på isolasjonen og krever ingen luftespalte.

Hovedoppgaven til undertaket er å hindre vann og fuktighet i å trenge inn i takkonstruksjonen. Ventex Supra har lav vekt og er derfor lett å håndtere ved legging. Rullene leveres i 1,3 meters bredde for vertikal montering og 1,45 meter med selvklebing for horisontal montering. Det gjør det enkelt og raskt å montere. For legging av undertaket finnes flere detaljløsninger i Ventex Supra-systemet som ved tetting i overganger og gjennomføringer rundt piper. Dette sikrer at kravene for tette bygg møtes. Se flere detaljer om det via link i høyre marg.

Godkjent for norske forhold
Sintef Byggforsk har gitt undertaket teknisk godkjenning for takvinkel ned til 10 graders takvinkel. Testene som er gjort av undertaket er utført i Norge, og godkjenningen sier at Ventex Supra er tett ned til ti grader under norske værforhold. For montering på tak i værutsatte områder, og på tak med lavere fall enn 15 grader anbefales det å bruke butylbånd under sløyfene. Leggeveiledning for Ventex Supra finner du til høyre på denne siden.

Ventex Supra består av en kjerne av PU-folie laminert til PP-filt på oversiden og en kondensabsorberende PP-filt på undersiden. Filtbelegget på baksiden kan mellomlagre opp til 0,6 kg kondensvann pr. m2.

Icopal Ventex Supra

• Godkjent for takvinkel ned til 10 grader
• Lav vekt, enkelt å montere
• Fungerer som både undertak og vindsperre
• Ventex Supra for vertikal montering leveres i ruller à 1,3x25 meter - vekt 9,2 kg
• Ventex Supra med selvklebende omlegg for horisontal montering leveres i ruller à 1,45x25 meter - vekt 11,6 kg


    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her