Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her
image

Radonprodukter


Ny byggeforskrift krever sikring mot radon

Fra og med 1. juli 2011 er det påbudt med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre konstruksjonen er utformet slik at det ikke er nødvendig. Radonkonsentrasjonen i et hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført. Vår anbefaling er derfor å legge radonsperre i alle nye bygg. Radon er en radioaktiv gass som hverken kan sees, luktes eller smakes. Den forekommer overalt i jorden i varierende mengde. Radon er den største årsaken til lungekreft etter røyking, og dreper like mange i året som trafikken. I tillegg er det økt fokus på sammenhengen mellom radon og sykdommen Multippel Sklerose (MS).

Utbredt
Norge er sammen med Sverige og Finland de landene i verden med mest radon i bolighusene, på grunn av bergartene og det kjølige klimaet. Statens Strålevern anslår at 450 000 nordmenn bor i hus med en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. Likevel er det gjort lite for å kartlegge og tilgjengeliggjøre informasjon om radonutsatte områder.

Ansvar
Radon omfattes av kommunenes helsetjeneste som en del av det miljørettede helsevernet. Kommunehelsetjenesteloven legger et ansvar på kommunale helsemyndigheter til å kartlegge problemomfanget av radon. De har også et ansvar for veiledning om tiltak som kan begrense de helsemessige konsekvensene ved radoneksponering i boliger.

I en undersøkelse fra Statens Strålevern går det frem at 90% av kommunene ikke tar hensyn til radonrisikoen i reguleringsplanene.

Kartlegging
Statens strålevern tilbyr i noen grad oversikt over radonutsatte kommuner og områder. Kommunen skal også kunne hjelpe, men kunnskapen kan være mangelfull. Entreprenør og megler skal også ha kjennskap til hvorvidt området er utsatt for radongass. Er det mistanke om radon i området anbefaler vi alltid å legge radonmembran i nye boliger.

Icopal utdanner radoneksperter
Gjennom Radoneksperten utdanner Icopal entreprenører til å forskriftsmessig sikre nybygg mot radon. Mer enn 80 grunnentreprenører har i løpet av de seneste årene fått opplæring av oss. Les mer om dette og finn din nærmeste radonekspert på radoneksperten.no.

For mer informasjon om radon:
Strålevernet: http://www.stralevernet.no/
Kreftforeningen: http://www.kreftforeningen.no/