vanntrykksmembran-top

Vanntrykksmembraner

Overdekkede membraner utsettes for store påkjenninger. Bro- og parkeringsdekker, terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner stiller store krav til både produkter og utførelse. Våre løsninger er tilpasset disse ulike bruksområdene.

Bro- og parkeringsdekker
Trafikkbelastede konstruksjoner utsettes for store påkjenninger. Icopal har utviklet produkter og løsninger for disse områdene. Vi gir råd og forslag til løsninger som tar hensyn til de store forskjellene – for eksempel på et parkeringsdekke eller en bro med tung trafikk og høye hastigheter.

Terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner
Vanntrykksmembraner benyttes i konstruksjoner med løstliggende eller fast etablert overdekning. Prosjektene stiller store krav til både planlegging, produkter og utførelse.
Det er avgjørende fro det ferdige resultatet at detaljene er viet stor oppmerksomhet. Kanter, avslutninger, fuger og gjennomføringsdetaljer må vektlegges nøye. Gjennom godt forarbeid spares store utbedrings- og vedlikeholdskostnader.
Membranen skal være tett under alle forhold og motstå både klimatiske og trafikkale påkjenninger samt belastningen ved direkte utlegging av veiasfalt. Icopal anbefaler alltid en tolags membranløsning for best mulig resultat.

    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her