Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her
image

Miljø og kvalitet

 
Kvalitetspolitikk
Vi skal oppnå høyeste nivå for kundetilfredshet og bli sett på som den foretrukne partner ved å levere produkter som oppfyller våre kunders krav og forventninger på en økonomisk effektiv måte. Ledelsen i Icopal innehar en forpliktelse til å kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.Gjennom våre kvalitetsmål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår kvalitetspolitikk

Miljøpolitikk
Vi vil utvikle, produsere og markedsføre konkurransedyktige byggprodukter og løsninger som gir redusert miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.Gjennom opplæring og delaktighet i forbedringsarbeid skal den enkelte medarbeider engasjeres i miljøarbeidet.Vi skal være sertifisert ihht ISO 14001 og gjennom dette sørge for at vår miljøpolitikk er tilfredsstillende og blir fulgt. Ledelsen i Icopal innehar en forpliktelse til å arbeide med kontinuerlig forbedring, og tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav organisasjonen er pålagt.Gjennom våre miljømål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår miljøpolitikk

HMS-politikk
Vi ønsker tilfredse medarbeidere og skal legge forholdene til rette for å oppnå dette. Vi skal gi den nødvendige opplæring og stille nødvendige ressurser til rådighet for å unngå skader og ulykker samt tilrettelegge for den enkelte slik at et eventuelt sykefravær blir kortest mulig.Gjennom våre HMS-mål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår HMS-politikk.

    Sertifikater